مهمترین ابزار پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی واکسن و واکسیناسیون است
مهمترین ابزار پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی واکسن و واکسیناسیون است

مهرتبریز: مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در نشست مشترک مدیران کل منطقه ۴ کشور و مسئولان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: اصلی‌ترین هدف دامپزشکی پیشگیری از بیماریهای دامی و مهمترین ابزار این بحث واکسن و واکسیناسیون است.

به گزارش مهرتبریز، دکتر امیرحسین بهداد مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی و رئیس دامپزشکی منطقه ۴ کشور در نشست مشترک مدیران کل منطقه ۴ کشور و مسئولان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که با حضور دکتر هاشم زاده رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، مدیران کل دفاتر سازمان دامپزشکی کشور و مدیران کل دامپزشکی استانهای آذربایجان غربی، قزوین، اردبیل و زنجان برگزار گردید با اشاره به اهمیت پیشگیری از بروز بیماریهای دام و طیور در حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور گفت: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مهمترین موسسه در بحث تهیه و تولید واکسنهای دام و طیور در کشور است.

وی همچنین افزود: در این نشست مشکلات احتمالی در خصوص واکسیناسیون، میزان تولید واکسن و نیز کیفیت واکسنهای تولیدی بررسی شده و در خصوص راه‌کارهای موجود هم اندیشی گردید.

دکتر هاشم زاده رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کشور نیز در این جلسه افزایش سطح کیفیت سرم‌ها و واکسن‌ها، ارتقا سطح مباحث آموزشی، ترویجی و بهداشتی را از رویکردهای اصلی این موسسه برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات موثری برای رفع اشکالات ساختاری در راستای بهره‌برداری از مطالعات محققین موسسه در دستور کار قرار گرفته است افزود: تحقیقات در موسسه رازی در ۳ حوزه فرآورده‌های بیولوژیک انسانی، دام و طیور و نیز تحقیقات دامپزشکی است که متناظر با فعالیت سازمان دامپزشکی شکل می گیرد.

دکتر جهان پیما مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور ضمن ابراز رضایت کامل از عملکرد اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی در پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی گفت: سازمان دامپزشکی کشور در اجرای مأموریتهای محوله خود در راستای حفظ و حراست از سرمایه‌های دامی کشور مصمم است.

دکتر طهرانی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی کشور نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از الویتهای سازمان دامپزشکی کشور بحث ارتقای امنیت زیستی در واحدهای پرورش طیور است تا شرایطی فراهم گردد که چه از نظر ساختار سخت افزاری و چه ساختار نرم افزاری، عملکرد خود واحد به نحوی ارتقا یابد تا با افزایش امنیت زیستی گله بتوانیم مانع ورود اجرام بیماری زا و پاتوژن به واحدها پرورش طیور گله‌ها شویم.