نصب تجهیزات ترافیکی باند انحرافی حد جنوبی پل خلعت پوشان تبریز
نصب تجهیزات ترافیکی باند انحرافی حد جنوبی پل خلعت پوشان تبریز
مهرتبریز-پس از اتمام عملیات عمرانی ایجاد باند انحرافی حد جنوبی پل خلعت پوشان شهرک خاوران، عملیات نصب تجهیزات ترافیکی به اجرا درآمد.

 

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ فتحی نژاد، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه، در این باره گفت: در پی به پایان رسیدن عملیات عمرانی ساخت باند انحرافی خلعت پوشان، معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه با هدف تسریع در آماده سازی این مسیر انحرافی برای تردد شهروندان از حد شمالی بلوار شهدای غواص و آغاز عملیات اجرای حد شمالی پروژه بزرگ پل شبدری خلعت پوشان، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی مورد نیاز در این مسیر انحرافی به طول ۷۰۰ متر را به اجرا درآورد.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه، در ادامه، افزود: تهیه و نصب ۱۰۰ ست گاردریل، تابلو و تجهیزات ترافیکی، خط کشی محوری به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر و نیز اجرای سرعتکاه برابر طرح مصوب و نصب بشکه های ترافیکی متعدد جهت ایمن سازی و تسهیل در عبور و مرور شهروندان از جمله اقداماتی بود که توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه در مسیر انحرافی حد جنوبی پل خلعت پوشان به اجرا رسید.

با تکمیل این مسیر انحرافی تا زمان اتمام پروژه بزرگ پل شبدری خلعت پوشان، مسیر مناسبی برای تردد امن شهروندان عزیز در این نقطه از بلوار شهدای غواص شهرک خاوران فراهم آمده است.