نقش رسانه‌ها در افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهر بی‌بدیل است
نقش رسانه‌ها در افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهر بی‌بدیل است
مهرتبریز-رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز نقش رسانه ها در افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهر را پررنگ و انکارناپذیر توصیف کرد.

مهرتبریز-رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز نقش رسانه ها در افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهر را پررنگ و انکارناپذیر توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛غلامرضا احمدی در اختتامیۀ دومین رویداد رسانه ای تبریزنگار در جمع اهالی رسانه شهر، گفت: مقولۀ مشارکت آحاد مردم خصوصاً نخبگان فرهیخته در تعیین سرنوشت خودشان و در تصمیم گیری هایی که به زندگیشان مربوط است، از نظر کارشناسان محل تامل و توجه است.

وی افزود: برای شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر تبریز هم تحقق وفاق اجتماعی و افزایش مشارکت موثر مردمی، یک ضرورت و اولویت به حساب می آید.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با بیان اینکه برای افزایش مشارکت مردم در ادارۀ امور شهر و تصمیم گیری های مدیریت شهری، بسترسازی، آگاهی دهی، فرهنگسازی و آموزش بهترین راه ها هستند، افزود: جایگاه رسانه ها در این فرهنگسازی و نهایتاً جلب مشارکت مردمی، جایگاهی انکارناپذیر است و به رغم اینکه همۀ بخش ها در فرهنگسازی، سهم خود را دارند اما هیچ کدام به اندازۀ رسانه ها اثرگذار نیستند.

احمدی عنوان کرد: باید برای استفادۀ بیشتر از ظرفیت رسانه ها برای تقویت مشارکت مردم در ادارۀ امور شهر و ایجاد تفاهم بیشتر بین مردم و مدیران شهری، ساز و کاری تعیین و بسرعت عملیاتی شود چرا که عقب ماندگی هایی در این خصوص داریم و باید گام های بزرگ تری در این مسیر برداریم.

وی در تبیین انتظارات خود از رسانه ها نیز گفت: رسانه ها باید زبان گویای مردم باشند و افکار عمومی را در رساندن مطالبات به مسئولان، نمایندگی و مدیران را پاسخگو کنند.

احمدی همچنین به طراحی و برگزاری برنامه های متعدد فرهنگی و اجتماعی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و خانواده فرهنگی شهرداری تبریز در طول سال اشاره و اظهار کرد: به رغم کثرت برنامه های فرهنگی و اجتماعی، اما ضرورت دارد این برنامه ها به شکلی موثر به سمع و نظر مردم برسند و نظرات ایشان هم برای بهبود کار در اختیار مدیران شهری قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز ادامه دارد: انتظار می رود با وجود رسانه های وزین و دغدغه مندی، انگیزه، توان و تجاربی که از فعالان رسانه ای سراغ داریم، برنامه های فرهنگی و اجتماعی، در راستای فرهنگسازی و تقویت مشارکت عمومی بیش از گذشته در کانون توجه رسانه ها باشد.

وی با تمجید از همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در برگزاری رویداد رسانه ای تبریزنگار، به واصل شدن آثار فاخر رسانه ای به این رویداد رسانه ای اشاره کرد و گفت: امیدواریم این رویداد با قدرت ادامه پیدا کند تا اهداف تعریف شده، تحقق یاید.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از انتقاد رسانه ها با همراه داشتن «پیوست پیشنهادی» استقبال کرد و افزود: فعالان رسانه ای به عنوان ناظران بیرونی، مسایل شهر را به خوبی می بینند و می توانند به شکل انتقاد مطرح کنند اما این انتقادها زمانی اثرگذارتر می شود که حاوی پیشنهاد برای برون رفت از مشکلات مد نظر باشد و اگر نقد رسانه ها اینچنین باشد، به دیدۀ منت پذیرفته و آن را روی دیدگانمان قرار می دهیم.

در ادارۀ امور شهر و ایجاد تفاهم بیشتر بین مردم و مدیران شهری، ساز و کاری تعیین و بسرعت عملیاتی شود چرا که عقب ماندگی هایی در این خصوص داریم و باید گام های بزرگ تری در این مسیر برداریم.

وی در تبیین انتظارات خود از رسانه ها نیز گفت: رسانه ها باید زبان گویای مردم باشند و افکار عمومی را در رساندن مطالبات به مسئولان، نمایندگی و مدیران را پاسخگو کنند.

احمدی همچنین به طراحی و برگزاری برنامه های متعدد فرهنگی و اجتماعی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و دیگر مجموعه های تابعۀ شهرداری تبریز در طول سال اشاره و اظهار کرد: به رغم کثرت برنامه های فرهنگی و اجتماعی، اما این برنامه ها آنچنان که باید و شاید، دیده نشده و به سمع و نظر مردم نمی رسند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز ادامه دارد: انتظار می رود با وجود رسانه های وزین و دغدغه مندی، انگیزه، توان و تجاربی که از فعالان رسانه ای سراغ داریم، برنامه های فرهنگی و اجتماعی، در راستای فرهنگسازی و تقویت مشارکت عمومی بیش از گذشته در کانون توجه رسانه ها باشد.

وی با تمجید از همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در برگزاری تبریزنگار، به واصل شدن آثار فاخر رسانه ای به این رویداد رسانه ای اشاره کرد و گفت: امیدواریم این رویداد با قدرت ادامه پیدا کند تا اهداف تعریف شده، تحقق یاید.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از انتقاد رسانه ها مشروط به داشتن «پیوست پیشنهادی» استقبال کرد و افزود: فعالان رسانه ای به عنوان ناظران بیرونی، مسایل شهر را به خوبی می بینند و می توانند به شکل انتقاد مطرح کنند اما این انتقادها زمانی اثرگذارتر می شود که حاوی پیشنهاد برای برون رفت از مشکلات مد نظر باشد و اگر نقد رسانه ها اینچنین باشد، به دیدۀ منت پذیرفته و آن را روی دیدگانمان قرار می دهیم.

در نهایت برگزیدگان دومین تبریزنگار معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

 

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵