نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر
نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر

آرمان تبریز-نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر هم زمان با ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی در مورخه ۲۴ و ۲۵ آذرماه سال جاری برگزار می شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی […]

آرمان تبریز-نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر هم زمان با ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی در مورخه ۲۴ و ۲۵ آذرماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر با هدف ترویج فرهنگ اشتغال زایی مهارت آموختگان با سرمایه خرد، ترویج و گسترش فرهنگ مهارت آموزی به عنوان ضرورت اشتغال پایدار با تاکید بر مشاغل ارزان، ارتقاس فرهنگ کار و کارآفرین در جامعه، جهش مهارت با اجماع سازی شرکا و ذینفعان و حمایت از مهارت آموختگان کار آفرین در راه اندازی کسب و کار برگزار می شود.
وی در ادامه افزود: این نمایشگاه به صورت کشوری بوده و در تمامی ادارات کل استانی با رویکرد ترویج فرصت های شغلی مهارت محور ارزان بر در مورخه ۲۴ و ۲۵ آذرماه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سال جاری در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای سه تبریز به آدرس؛ ۲۵ متری رجایی شهر، میدان دکتر حسابی، بلوار دکتر حسابی، جنب مرکز بهداشت شهید بالاپور برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است؛ بازدید از این نمایشگاه برای عمومی علاقمندان آزاد بوده و در اختتامیه نمایشگاه به بازدید کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.