نماینده مجلس: آقایان انکار می کنند، اما خودشان می دانند که مازوت می سوزانند
نماینده مجلس: آقایان انکار می کنند، اما خودشان می دانند که مازوت می سوزانند
مهرتبریز-نماینده مجلس، درباره مازوت سوزی و انکار برخی مسئولین گفت:کسانیکه انکار کردند خودشان می‌دانند که بیشترین آلودگی را در کشورمازوت سوزی ایجاد می‌کند. وقتی نیروگاه‌های ما از مازوت استفاده می‌کنند آلودگی راتشدید می‌کنند.

مهرتبریز-نماینده مجلس، درباره مازوت سوزی و انکار برخی مسئولین گفت:کسانیکه انکار کردند خودشان می‌دانند که بیشترین آلودگی را در کشورمازوت سوزی ایجاد می‌کند. وقتی نیروگاه‌های ما از مازوت استفاده می‌کنند آلودگی راتشدید می‌کنند.
افزایش آلودگی هوا جامعه را نگران کرده و دولت نیز تکلیف علل اساسی آلودگی را مشخص نمی‌کند. برخی معتقدند مازوت سوزی باعث این وضعیت است و برخی نیزمازوت سوزی را انکار می‌کنند. از سوی دیگر ترک فعل برخی دستگاه‌ها و مسئولین در زمینه آلودگی هوا، امری قضایی است که نیازمند پیگیری مجلس و قوه قضاییه برای دفاعاز حقوق مردم است.
محمدحسن آصفری درباره مازوت سوزی و انکار برخی مسئولین به «انتخاب» گفت:کسانیکه انکار کردند خودشان می‌دانند که بیشترین آلودگی را در کشورمازوت سوزی ایجاد می‌کند. وقتی نیروگاه‌های ما از مازوت استفاده می‌کنند آلودگی راتشدید می‌کنند و بعد از خودرو‌ها مازوت سوزی بیشترین تاثیر را در آلودگی هوا دارد. بایدیک اقدام جدی در اینباره صورت بگیرد، چون این مسئله مهم است و نمی‌توان به سادگی ازکنار آن رد شد. اینکه کسی بخواهد مازوت سوزی را انکار کند، بهترین داور مردم هستندکه از کنار نیروگاه‌ها عبور می‌کنند.

وی در ادامه درباره تذکر مجلس نسبت به ترک فعل در حوزه آلودگی هوا اشاره کرد: ما غیر از تذکر به رئیس جمهور و سوال به رئیس جمهور کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. در برنامه هفتم آوردیم که دولت نسبت به استاندارد کردن سوخت‌ها ملزمشود و شاهد کم شدن آلودگی باشیم. درباره ترک فعل‌ها نیز تذکر دادیم.

آصفری گفت: اخیرا و یک هفته پیش چند باری به دولت تذکر دادیم. بایدسازمان محیط زیست نسبت به این مسئله پاسخگو باشد و اقدام حقوقی در این قضیه انجام دهند و نسبت به برخورد با مجموعه‌های متخلف صورت بگیرد تا تکلیف مازوت سوزی مشخص شود.
منبع: آرمان تبریز