نهضت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به قوت خود باقی است
نهضت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به قوت خود باقی است

مهرتبریز-رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت استان آذربایجان شرقی به همراه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان از واحد تولیدی پارلاق ارگ تبریز در شهرک صنعتی شهید سلیمی بازدید کرد. رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت استان آذربایجان شرقی به همراه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان از واحد تولیدی پارلاق ارگ تبریز در شهرک صنعتی شهید […]

مهرتبریز-رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت استان آذربایجان شرقی به همراه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان از واحد تولیدی پارلاق ارگ تبریز در شهرک صنعتی شهید سلیمی بازدید کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت استان آذربایجان شرقی به همراه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان از واحد تولیدی پارلاق ارگ تبریز در شهرک صنعتی شهید سلیمی بازدید کرد.
فاز توسعه این واحد نیز در قالب احیای یک کارخانه تعطیل در شهرک صنعتی شهید سلیمی در حال اجراست.
صابر پرنیان در بازدید از فاز توسعه این واحد تولیدی نیز گفت: فاز توسعه این واحد، احیای یکی از صنایع تعطیل استان بعد از ۱۵ سال خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایتهای لازم، در چهار ماه آینده ضمن سرمایه گذاری یکصد میلیارد تومانی و ایجاد اشتغال ۱۲۰ نفر، این مهم محقق شود.