نهمین برنامه آموزشی ایمنی آتش نشانی با موضوع فرهنگ ایمنی آپارتمان نشینی منتشر شد
نهمین برنامه آموزشی ایمنی آتش نشانی با موضوع فرهنگ ایمنی آپارتمان نشینی منتشر شد
مهرتبریز-سرپرست سازمان آتش نشانی تبریز با تاکید بر اینکه رعایت فرهنگی ایمنی آپارتمان، اصول اولیه فرهنگ شهروندی است، از انتشار نهمین قسمت برنامه آموزشی ایمنی آتش نشانی با موضوع" فرهنگ ایمنی آپارتمان نشینی" خبر داد.

مهرتبریز-سرپرست سازمان آتش نشانی تبریز با تاکید بر اینکه رعایت فرهنگی ایمنی آپارتمان، اصول اولیه فرهنگ شهروندی است، از انتشار نهمین قسمت برنامه آموزشی ایمنی آتش نشانی با موضوع” فرهنگ ایمنی آپارتمان نشینی” خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛سعید صالح نیا سرپرست سازمان آتش نشانی تبریز با بیان اهمیت رعایت اصول ایمنی در آپارتمان گفت: آپارتمان یک مجموعه سکونت عمومی است و لازم است شهروندان پیش بینی لازم ایمنی را قبل از وقوع حوادث داشته باشند که در مواقع بروز حادثه آسیب بیشتری گریبان گیر آنها نشود.

وی افزود: از جمله مشکلات رایج در برخی آپارتمان ها،انباشت لوازم در مسیر راه پله عمومی است که می تواند خروج ساکنان را به هنگام بروز آتش سوزی و سایر حوادث با مشکل روبرو کند.

سرپرست سازمان آتش نشانی تبریز به دیگر خطرات احتمالی انباشت لوازم در مسیر راه پله اشاره کرد و گفت: این اقدام گذشته از ایجاد مشکل برای خروج سریع ساکنان در مواقع حادثه، امداد رسانی وتخلیه افراد مصدوم، عملیات اطفاء حریق و … را نیز با مشکل روبرو می کند که در یک نگاه جامع، منجر به افزایش میزان خسارات جانی و مالی در اثر کندی اجرای خدمات امدادی می شود.

صالح نیا تاکید کرد: رعایت فرهنگ ایمنی در آپارتمان تنها اختصاص به این مورد نیست و برنامه های آموزشی ایمنی مرتبط نیز در هفته های آینده منتشر می شود.