نگاهی به موضوعات منشور حقوق شهروندی
نگاهی به موضوعات منشور حقوق شهروندی
مهرتبریز-موضوعات منشور حقوق شهروندی چگونه تقسیم بندی شده است؟

مهرتبریز-موضوعات منشورحقوق شهروندی چگونه تقسیم بندی شده است؟

باید بدانید که منشور حقوق شهروندی در 120 ماده تدوین شده و پس از اینکه مقدمه ای کوتاه از چیستی و چگونگی حقوق شهروندی را بیان می کند به شرح این ۱۲۰ ماده می پردازد. ماده های موجود در منشور حقوق شهروندی عبارتند از:

 • حق حیات ، سلامت و کیفیت زندگی که در برگیرنده مواد 1 الی 6 این سند است .
 • حق کرامت و برابری انسانی نیز از ماده 7 الی ماده11 را دربردارد .
 • حق آزادی و امنیت شهروندی این حقوق شامل مواد 12 تا 18 این سند است .
 • حق مشارکت در تعیین سرنوشت که مواد 15 الی 18 منشور را به خود تخصیص داده است .
 • حق اداره شایسته و حسن تدبیر این حق از ماده 19 تا 24 این سند را به خود اختصاص داده است .
 • حق آزادی اندیشه و بیان از ماده 25 تا 29 نیز به مبحث حق آزادی اندیشه و بیان پرداخته شده است .
 • حق دسترسی به اطلاعات از ماده 30 الی 32 به این حقوق تخصیص داده شده است .
 • حق دسترسی به فضای مجازی از ماده 33 تا 35 در بردارد .
 • حق حریم خصوصی از ماده 36 تا 42 می باشد .
 • حق تشکل ، تجمع و راهپیمایی از ماده 43 تا 46 بررسی شده است .
 • حق تابعیت ، اقامت و آزادی رفت و آمد ماده 47 تا 50 را به طور کلی دربردارد .
 • حق تشکیل و برخورداری از خانواده مواد 51 . 52 . 53 . 54 . و 55 به این حق پرداخته است .
 • حق برخورداری از دادخواهی عادلانه این حق شهروندی نیز از ماده 56 تا 67 را به این موضوع اختصاص داده شده است
 • حق اقتصاد شفاف و رقابتی که از حقوق بسیار مهم شهروندان است از ماده 68 الی 72 این قانون را دربرگرفته است .
 • حق مسکن در ماده 73 و 74 بیان شده است .

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵