نیازی به واردات خودروهای تجاری نداریم
نیازی به واردات خودروهای تجاری نداریم
مهر تبریز: سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت در حاشیه بازدید از تراکتورسازی گفت: امسال در کشور یک میلیون و 700 هزار انواع خودرو اعم از سواری، وانت، تجاری و... تولید می شود.

به گزارش مهر تبریز، احمد آقایی افزود: در این ارقام برای تولید خودروها از نوع وانت ۲۸ درصد افزایش پیش‌بینی شده اما در خودروهای تجاری که تراکتورسازی هم به جمع تولیدکنندگان آن پیوسته ۱۰۰ درصد افزایش تولید برنامه‌ریزی شده و دلیل این حجم از افزایش در این نوع خودروها نیز ثبت سفارش‌هایی است که برای خودروهای تجاری در سامانه وزارت صمت صورت‌گرفته است.

وی درباره موضوع واردات و ضرورت آن تأکید کرد: به شخصاً اعتقاد دارم ما در کشور نیازی به واردات خودروهای تجاری از قبیل، ون، کامیون، کامیونت، کشنده و اتوبوس نداریم اما به دلیل برخی روندهایی که باید صورت گیرد و به‌موقع انجام نمی‌پذیرد مانند ثبت سفارش به‌موقع، تأمین منابع مالی و… و وقتی خودروهای موردنظر در زمان مقرر که موردنیاز است تأمین نمی‌شود عده‌ای نیازها و فشارها را بر وزنه واردات می‌آورند و راهکار را در آن جستجو می‌کنند که امیدواریم با سامانه‌ای که سازمان صمت راه‌اندازی کرده این کمبودها و نواقصات رفع شود.

آقایی با اشاره به سامانه‌ای که برای شفافیت وضعیت کل تولید و صنعت کشور راه‌اندازی شده گفت: امسال دستورالعمل بر اساس این سامانه و با ثبت سفارش و طی فرایند برای تخصیص ارز صورت می‌گیرد و این فرایند نیز جهت شفافیت وضعیت کل تولید صنعت برنامه‌ریزی شده تا بر مبنای آن ب‌توان برجامعه آماری قابل‌استناد رسید و پیش‌دستانه عنوان کرد که در کشور و در چه بخش‌هایی چه تولیداتی خواهیم داشت و برای این حجم از تولید چه میزان ارز نیازمندیم که به‌تبع آن می‌تواند کمبودها و نواقصات را رفع و به برنامه‌های پیش‌بینی شده جامعه عمل بپوشاند.

این مقام مسئول در حوزه صنعت با اذعان به اینکه این سامانه حتماً معایب و نواقصاتی از جمله آنچه برای خودروسازان دیزلی تراکتورسازی پیش‌آمده به دلیل نوپا بودن آن خواهد داشت تأکید کرد: این خطاها و نواقصات بررسی و حتماً برای تسهیل امر تولید رفع خواهد شد.
به گفته وی تاکنون ۵ هزار واحد صنعتی برنامه‌های تولید خود را در این سامانه ثبت سفارش کرده‌اند.