هشتمین جلسه ستاد عالی تدوین برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز برگزار شد
هشتمین جلسه ستاد عالی تدوین برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در هشتمین روز از سلسله جلسات تدوین بودجه سال آتی با حضور اعضای ستاد عالی تدوین و شهرداران، معاونان و کارشناسان مناطق ۳ و ۸ شهرداری تبریز برگزار شد. همچنین در این جلسه کلیات بودجه مصوب سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱، تحقق ردیف‌های منابع درآمدی مصوب و پیشنهادی، وضعیت […]

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در هشتمین روز از سلسله جلسات تدوین بودجه سال آتی با حضور اعضای ستاد عالی تدوین و شهرداران، معاونان و کارشناسان مناطق ۳ و ۸ شهرداری تبریز برگزار شد.

همچنین در این جلسه کلیات بودجه مصوب سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱، تحقق ردیف‌های منابع درآمدی مصوب و پیشنهادی، وضعیت مصارف هزینه‌ای و پروژه‌های عمرانی سال جاری بر اساس سامانه عملکرد اعتباری و سامانه ساجا و پیشنهادی سال آتی، میزان تطبیق‌پذیری با برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های شورای اسلامی شهر و اولویت‌بندی پروژه‌های اساسی و نیمه‌تمام بررسی و اتخاذ تصمیم شد.