هشدار وزارت اطلاعات به مردم در مورد شگرد جدید موساد
هشدار وزارت اطلاعات به مردم در مورد شگرد جدید موساد

ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیامکی به مردم آورده است؛ هموطن گرامی یکی از مهمترین شگرد‌های موساد در انجام عملیات‌های تروریستی و جنایت در ایران سوء استفاده از ضعف اطلاعات و آگاهی مردم است در صورتی که فردی با پرداخت پول از شما درخواست خریداری وسیله نقلیه و رها کردن در مکان مشخصی را نمود […]

ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیامکی به مردم آورده است؛ هموطن گرامی یکی از مهمترین شگرد‌های موساد در انجام عملیات‌های تروریستی و جنایت در ایران سوء استفاده از ضعف اطلاعات و آگاهی مردم است در صورتی که فردی با پرداخت پول از شما درخواست خریداری وسیله نقلیه و رها کردن در مکان مشخصی را نمود به این فکر کنید که ممکن است در اقدام تروریستی موساد مورد بهره برداری قرار گیرد.

منبع: فرارو