همکاری نظام مهندسی آذربایجان شرقی و سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
همکاری نظام مهندسی آذربایجان شرقی و سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
مهرتبریز-همکاری ها و تعاملات سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب افزایش می یابد.

مهرتبریز-همکاری ها و تعاملات سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی؛ در دیدار دکتر علیرضا معتمد نیا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی و مهندس فرزاد شکری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب بر گسترش تعاملات وهمکاری ها فی مابین تاکید شد و مقرر گردید در این خصوص تفاهم نامه همکاری منعقد گردد.
دکتر علیرضا معتمد نیا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در این دیدار اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب یکی از شرکت های فعال، خوشنام و دارای حسن شهرت و برند در عرصه ساخت و ساز در منطقه شمالغرب کشور است که پروژه های احداث شده و در دست احداث این شرکت به جهت کیفیت در ساخت و طراحی ویژه آنها به نمادهای تبریز تبدیل شده اند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر که تامین مسکن یکی از دغدغه های اصلی دولت می باشد این شرکت با توجه به سوابق درخشان گذشته خود می تواند نقش بسزایی در تحقق نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی ایفا کند.
دکتر معتمدنیا تاکید کرد: در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی آماده هرگونه همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب می باشد چراکه فعالیت هر دو مجموعه در راستای ارائه خدمت به آحاد مختلف مردم است که جزو وظایف ذاتی و ماموریت سازمانی این دو بخش می باشد.
مهندس فرزاد شکری شکری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب نیز در این دیدارضمن تبریک بابت انتخاب دکتر علیرضا معتمد نیا به عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به توانمندی و تخصص مهندسان عضو این سازمان قطعا گسترش همکاری های دو مجموعه منجر به رشد و توسعه صنعت ساختمان در این استان خواهد شد و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب از هرگونه همکاری دو جانبه به نفع جامعه مهندسی و مردم استقبال می نماید.
وی تصریح کرد: همواره در اجرای پروژه های مسکن در این استان تلاش کرده ایم به هیچ وجه کیفیت فدای کمیت نشود و نتیجه این نوع عملکرد باعث شده که از پروژه های اجرا شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب همواره به نیکی یاد شود و این افتخار بزرگی برای این شرکت و کارکنانش می باشد.
گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی می افزاید؛ در این دیدار مقرر شد تفاهم نامه همکاری مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب منعقد شود و همچنین مقرر گردید شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرایط ویژه ای برای فروش واحدهای احداث شده توسط این شرکت به اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در نظر گیرد تا مهندسان عضو و کارکنان این سازمان بتوانند بدین روش خانه دار شوند.