هوای تبریز در شرایط ناسالم برای تمام گروههای سنی
هوای تبریز در شرایط ناسالم برای تمام گروههای سنی
مهر تبریز: شاخص کیفی هوای کلانشهر تبریز از ظهر امروز شنبه از ۱۵۰ گذشت و در شرایط قرمز به معنی ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار گرفت.

مهر تبریز: شاخص کیفی هوای کلانشهر تبریز از ظهر امروز شنبه از ۱۵۰ گذشت و در شرایط قرمز به معنی ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار گرفت.

به گزارش مهر تبریز، بر اساس داده‌های مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمایشگر ایستگاه میدان آذربایجان شاخص ۱۵۱ را نشان داد و در ایستگاه هتل مرمر به شاخص ۱۶۰ رسید.

بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان، در ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۲۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس بود. در ۲ ماه گذشته هم هوای تبریز ۲۰ روز در شرایط ناسالم قرار گرفت.

با توجه به وضع کنونی آلودگی هوا توصیه می‌شود افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ خوب و هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز ناسالم برای تمام گروه‌ها، ۲۰۰ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵