هوشمند سازی سیستم مصارف سوخت هیترهای ایستگاه های گازرسانی
هوشمند سازی سیستم مصارف سوخت هیترهای ایستگاه های گازرسانی

مهرتبریزکارکنان توانمند شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به طرح نوین هوشمندسازی سیستم مصارف سوخت هیترهای ایستگاه های گازرسانی دست یافتند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رئیس امور اندازه گیری و توزیع گاز این شرکت درخصوص طرح یادشده گفت: هیتر یا گرمکن های گاز از الزامات تجهیزاتی مهم در ایستگاه های گازرسانی می باشند که […]

مهرتبریزکارکنان توانمند شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به طرح نوین هوشمندسازی سیستم مصارف سوخت هیترهای ایستگاه های گازرسانی دست یافتند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رئیس امور اندازه گیری و توزیع گاز این شرکت درخصوص طرح یادشده گفت: هیتر یا گرمکن های گاز از الزامات تجهیزاتی مهم در ایستگاه های گازرسانی می باشند که در زمان کاهش شدید فشار و به تبع آن کاهش دمای گاز، به منظور جلوگیری از یخ زدگی تأسیسات، نصب می گردد.
کاظم طلوعی اظهار داشت: هوشمــند سازی سیستم کنتــرلی هیتــر ایستگاه های گاز، امکان کنترل دقیق و بهینه سازی مصارف سوخت هیترها را میسر نموده و بر اساس نتایج شبیه سازی های انجام یافته، اجرای این طرح می تواند تاثیر بسزایی در کاهش سوخت مصرفی هیترها داشته باشد.
وی درخصوص نتایج موفق اجرای این طرح پایلوت در ایستگاه های C.G.S استان، تصریح کرد: نتیجه بررسی های انجام شده حاکی از کاهش ۲۵ درصدی مصرف سوخت گرمکن ایستگاه های پایلوت می باشد. طلوعی در تشریح جزئیات سیستم مکانیزه بهینه سازی مصارف سوخت هیترها اظهار داشت: این سیستم از لحاظ سخت افزاری از زیر ساخت سیستم مانیتورینگ بهره گرفته و توأم با سیستم کنترل اصلی گرمکن که وظیفه آن حفظ ایمنی فرآیند می باشد، عمل کنترلی را بر مبنای اطلاعات سیستم مانیتورینگ انجام داده و تداوم عملکرد آن خللی در وظایف سیستم کنترلی اصلی هیتر ندارد.
رئیس امور اندازه گیری و توزیع گاز این شرکت خاطرنشان کرد: طرح مذکور برای اولین بار در کشور اجرا شده و با توسعه و بکارگیری روش های نوین علمی در این خصوص، زمینه ارتقای ایستگاه های تقلیل فشار گاز که مهم ترین وظیفه تنظیم میزان فشار و مصرف گاز را به عهده دارند، فراهم خواهد شد.