وصول مطالبات معوق در جهت انجام به هنگام تعهدات سازمان ضروری است
وصول مطالبات معوق در جهت انجام به هنگام تعهدات سازمان ضروری است

مهر تبریز: مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با حضور در شعبه چهار تبریز، ضمن بازدید از واحدهای اجرایی، در جلسه شورای اداری این شعبه بر وصول مطالبات معوق در جهت انجام به هنگام تعهدات تأکید نمود.

به گزارش مهر تبریز،جعفر سمساری، با بیان لزوم پایش برنامه عملیاتی و شاخص های ارزیابی در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده سازمان، اجرای طرح ساختار نوین خدمات در جهت تسریع امور مخاطبین و نیز کاهش تردد درون واحدی را از اولویتهای سازمان در سال ٩۶ اعلام نموده و تصریح کرد چرخش شغلی درون واحدی، به عنوان فاز اول این طرح در شعب استان اجرایی شده و با تکمیل زیرساخت های لازم، فازهای بعدی آن نیز در استان اجرایی خواهد گردید.
جعفر سمساری، با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در جهت ارائه خدمات کمی و کیفی به ذینفعان، تعامل هر چه بیشتر با کارگزاریهای رسمی سازمان، در جهت افزایش سطوح دسترسی مخاطبین به خدمات و نیز  افزایشش کیفیت خدمات در شعب را حائز اهمیت دانسته و اذعان داشت، کارگزاری های رسمی با فعالیت خود در امور میدانی و تحقیقی در چارچوب قوانین و مقررات، موجبات هم افزایی و رضایت مندی مخاطبین را فراهم خواهند آورد.
داود صباغی، رییس شعبه چهار تبریز نیز در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد شعبه ، تعداد بیمه شدگان اصلی شعبه را بالغ بر٨٠ هزار نفر اعلام نموده و اذعان داشت تعداد  ١۶ هزار بازنشسته و مستمری بگیر اصلی از خدمات این شعبه بهرهه مند هستند .
وی با تأکید بر توسعه هر چه بیشتر خدمات غیرحضوری سازمان، تصریح کرد همراهی و همکاری کارفرمایان و بیمه شدگان در این راستا بسیار موثر و مفید خواهد بود.
در این جلسه روسای ادارات و کارشناسان اداره کل استان نیز ضمن ارائه گزارش بازدید نظارتی، نکته نظرات و پیشنهادات خود در جهت رفع چالشهای پیش رو را مطرح نمودند.
در پایان این جلسه از ١٢٢ نفر از همکاران ساعی و پرتلاش شعبه تجلیل شد.