مهر تبریز-فرمانده سپاه آذربایجان شرقی با ارسال پیامی از حضور بسیجیان استان در رزمایش رسول الله قدردانی کرد.