پیش بینی تولید ۳۵ هزار دستگاه تراکتور در تراکتورسازی ایران
پیش بینی تولید ۳۵ هزار دستگاه تراکتور در تراکتورسازی ایران

به گزارش مهر تبریز, مصطفی وحیدزاده فعالیت در عرصه تولید و صنعت را مصداق جهاد در مقطع کنونی کشور دانست و افزود: پویایی این بخش زمینه را برای رشد اقتصادی، ارز آوری و جلوگیری از خروج ارز از کشور فراهم می کند و تراکتورسازی نیز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین صنایع منطقه، سال آینده را […]

به گزارش مهر تبریز, مصطفی وحیدزاده فعالیت در عرصه تولید و صنعت را مصداق جهاد در مقطع کنونی کشور دانست و افزود: پویایی این بخش زمینه را برای رشد اقتصادی، ارز آوری و جلوگیری از خروج ارز از کشور فراهم می کند و تراکتورسازی نیز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین صنایع منطقه، سال آینده را با رویکرد حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی آغاز خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه غیرت و تعصب مردم آذربایجان و کارکنان تراکتورسازی به واژه ای بنام تراکتور مثال زدنی است تاکید کرد: محبت، علاقه، دلبستگی و غیرت بی نظیر تک تک کارکنان و آذربایجانیها به تراکتورسازی هر انسانی را مشتاق حضور در این گروه و بالا زدن آستین همت برای توسعه و شتاب بخشی در صنعت و معیشت کارگران گروه صنعتی تراکتورسازی می کند.
وحید زاده از پرسنل تراکتورسازی خواست تا همچنان روحیه ستودنی خود را در برابر تمامی ناملایمتها و سنگ اندازیهایی که برای گرفتن شتاب چرخهای تولید در تراکتورسازی انجام شد، حفظ کنند و بدانند که خروج هر تراکتور از خط تولید تراکتورسازی تاثیر مستقیم در زندگی همه کارکنان خواهد اشت.
خبرهای خوش مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران برای همکارانش
اما مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران خبرهای خوش زیادی هم برای کارکنانش طی سال آینده داشت بطوری که گفت: قول می دهم منافع عاید از تولید هر دستگاه تراکتور هم به کارکنان و هم سهامدار این مجموعه تعلق گیرد و معیشت و رفاه کارکنان به عنوان حق الناس در اولویت امور خواهد بود.
وی همکارانی را که کسوت پدری دارند پادشاه خانواده خطاب و اظهار داشت: با دیدن تلاش تک تک این پدران در تراکتورسازی قسم خورده تا عزت و احترام را به این پدران و در نتیجه خانواده های آنها بازگرداند و نخواهد گذاشت پدری در مجموعه تراکتورسازی شرمنده خانواده شود.
وحیدزاده رسیدن به این مهم را منوط به تلاش همه همکارانش بخصوص در خط تولید عنوان و اضافه کرد: وقتی چرخ های تولیدی به همت بازوان پرتوان کارکنان شتاب گرفته و بچرخد، مدیران و همکاران ستادی هم انگیزه برای ارتقاء سطح کمی و کیفی همکاران در همه زمینه ها را خواهند داشت.
گفتنی است طی ۵ ماهه گذشته مدیران تراکتورسازی تلاشهای قابل توجهی را برای ارتقاء سطح معیشت کارگران و پرسنل این مجموعه داشتند بطوری که سطح دریافتی تراکتورسازی از رتبه ۹ در بین مجموعه های صنعتی تبریز به رتبه ۳ صعود کرده است.
در پایان این مراسم که همراه با جشن و سرور و مولودی خوانی بود ۲۳ هزارمین تراکتور تولیدی توسط مدیرعامل این مجموعه از خط تولید گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، خارج و راونه مزرعه کشاورزی شد.