چهارمین جلسه ستاد عالی تدوین برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز برگزار شد
چهارمین جلسه ستاد عالی تدوین برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز برگزار شد

مهرتبریز-چهارمین جلسه ستاد عالی تدوین برنامه‌ و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز با حضور مدیران بخش‌های مختلف شهرداری برگزار شد. به گزارش خبرنگارما، چهارمین روز از سلسله جلسات تدوین بودجه سال آتی، با حضور اعضای ستاد عالی تدوین و مدیران عامل، معاونان و کارشناسان سازمان‌ها به ترتیب سازمان اتوبوسرانی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار […]

مهرتبریز-چهارمین جلسه ستاد عالی تدوین برنامه‌ و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز با حضور مدیران بخش‌های مختلف شهرداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگارما، چهارمین روز از سلسله جلسات تدوین بودجه سال آتی، با حضور اعضای ستاد عالی تدوین و مدیران عامل، معاونان و کارشناسان سازمان‌ها به ترتیب سازمان اتوبوسرانی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و شرکت بهره‌بردای مترو برگزار شد.

در این جلسه کلیات بودجه مصوب سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱، تحقق ردیف‌های منابع درآمدی مصوب و پیشنهادی، وضعیت مصارف هزینه‌ای و پروژه‌های عمرانی سال جاری بر اساس سامانه عملکرد اعتباری و سامانه ساجا و پیشنهادی سال آتی، میزان تطبیق‌پذیری با برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های شورای اسلامی شهر و اولویت‌بندی پروژه‌های اساسی و نیمه‌تمام بررسی و اتخاذ تصمیم شد.