کارکنان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در کسب رضایت مردم(ارباب رجوع) در کشور برتر شدند
کارکنان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در کسب رضایت مردم(ارباب رجوع) در کشور برتر شدند
 مهرتبریز-معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با توجه به عملکرد عالی در سال 1401 و رضایتمندی مردم از آنها، پاداش دریافت می کنند.

 

مهرتبریز-معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با توجه به عملکرد عالی در سال 1401 و رضایتمندی مردم از آنها، پاداش دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛شهرام شفیعی در گفتگو با خبرنگاران گفت: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در ارزیابی سازمان امور استخدامی و اداری کشور در سال 1401 در شاخص های کیفیت ارائه خدمات از طریق میز خدمت حضوری(100درصد)، مشارکت دستگاه اجرایی در صدور کد دوبعدی برای رضایت سنجی از خدمات ارائه شده توسط کارکنان (100درصد) و مشارکت دستگاه اجرایی در رضایت سنجی از خدمات ارائه شده (100درصد) موفق به کسب سقف امتیاز کامل شد.

وی ادامه داد: در شاخص های میزان رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه اجرایی (ثبت شده در سامانه راهبری میز خدمت)، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 98.2 درصد امتیاز و در زمینه دسترسی آسان توان خواهان به فضاهای اداری 86 درصد امتیاز را کسب کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به رتبه عالی این سازمان در 4 شاخص و رتبه خوب در یک شاخص، عملکرد این مجموعه را عالی و رضایت بخش توصیف کرد و گفت: این سطح از رضایتمندی مردم نشان از یک کار گروهی موفق و صحیح است و نمایانگر آن است که همه سطوح سازمان از مدیران رده بالا تا کارشناسان با همکاری و هم افزایی در راستای انجام وظایف و کسب رضایت مردم که ولی نعمت ما در نظام جمهوری اسلامی هستند، تلاش می کنند.

شفیعی ادامه داد: با توجه به مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی و در اجرای ماده (۹) ضوابط اجرایی مذکور مبتنی بر آنکه دستگاههای اجرایی که میانگین رضایت مندی مردم از عملکرد کارکنان آنها براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سنجش رضایتمندی از کارکنان طی یک دوره حداقل چهار ماهه عالی و خوب باشد مجازند حداکثر دو بار در سال پاداشی تحت عنوان پاداش رضایت مردم ارباب رجوع به کارکنان خود پرداخت کنند، لذا سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در راستای تشویق کارکنان در توجه ویژه به رضایتمندی ارباب رجوع، مطابق این مصوبه اقدام به پرداخت این پاداش به کارکنان خود می کند.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵