کارگاه آموزشی آشنایی با محلول‌سازی و محلول‌پاشی با حضور شهرداران نواحی مناطق ۱۰‌گانه شهرداری تبریز برگزار شد
کارگاه آموزشی آشنایی با محلول‌سازی و محلول‌پاشی با حضور شهرداران نواحی مناطق ۱۰‌گانه شهرداری تبریز برگزار شد
مهر تبریز:کارگاهی برای آشنایی با روش و مزایای محلول‌سازی و محلول‌پاشی در شرایط جوی برفی، با حضور بیش از 200 تن از مدیران و مسئولان مناطق 10‌گانه شهرداری تبریز، در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری دکتر مبین شهرداری منطقه 3 برگزار شد.

به گزارش مهر تبریز، کارگاه آموزشی توسط معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز، با حضور شهرداران نواحی و مسئولان مرتبط در مناطق ۱۰‌گانه شهرداری تبریز برپا شد.
در این کارگاه آموزشی کارشناس ستاد خدمات شهری شهرداری تبریز، برای آشنایی هر چه بیشتر شهرداران نواحی مناطق و مدیران مربوطه در این موضوع، به تشریح روش تهیه و نحوه محلول‌سازی و محلول‌پاشی و مزایای آن نسبت به روش قبلی نمک‌پاشی پرداخت.
اصغر ذوالفقاری برای جمع بیش از ۲۰۰ تن از مدیران و مسئولان مناطق، آسیب‌های حاصل از نمک‌پاشی بر فضای سبز حاشیه خیابان‌ها، آسفالت، بدنه خودروها، سفره آب‌های زیر زمیمنی و… را توضیح داد.
کارگاه آموزشی «آشنایی با محلول‌سازی و محلول‌پاشی» با همکاری معاونت محیط زیست و خدمات شهری و مجتمع فرهنگی و هنری دکتر مبین منطقه برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز؛ کارگاه آموزشی توسط معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز، با حضور شهرداران نواحی و مسئولان مرتبط در مناطق ۱۰‌گانه شهرداری تبریز برپا شد.
در این کارگاه آموزشی کارشناس ستاد خدمات شهری شهرداری تبریز، برای آشنایی هر چه بیشتر شهرداران نواحی مناطق و مدیران مربوطه در این موضوع، به تشریح روش تهیه و نحوه محلول‌سازی و محلول‌پاشی و مزایای آن نسبت به روش قبلی نمک‌پاشی پرداخت.
اصغر ذوالفقاری برای جمع بیش از ۲۰۰ تن از مدیران و مسئولان مناطق، آسیب‌های حاصل از نمک‌پاشی بر فضای سبز حاشیه خیابان‌ها، آسفالت، بدنه خودروها، سفره آب‌های زیر زمیمنی و… را توضیح داد.
کارگاه آموزشی «آشنایی با محلول‌سازی و محلول‌پاشی» با همکاری معاونت محیط زیست و خدمات شهری و مجتمع فرهنگی و هنری دکتر مبین منطقه برگزار شد.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵