کارگاه توجیهی فرایند بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در تبریز برگزار شد
کارگاه توجیهی فرایند بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در تبریز برگزار شد
مهرتبریز-کارگاه توجیهی کمیسیون بند 20 ماده 55 به همت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز و با حضور رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تبریز، مدیرعامل سازمان، جانشین امور مناطق شرکت ساماندهی مشاغل شهری و دبیر کمیسیون های بند 20 شهرداری تهران، جانشین معاون خدمات شهری شهرداری تبریز، اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55، معاونین خدمات شهری و مسئولین تشخیص مزاحمت و همچنین کارشناسان خدمات شهری مناطق 10 گانه شهرداری تبریز برگزار شد.

مهرتبریز-کارگاه توجیهی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ به همت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز و با حضور رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تبریز، مدیرعامل سازمان، جانشین امور مناطق شرکت ساماندهی مشاغل شهری و دبیر کمیسیون های بند ۲۰ شهرداری تهران، جانشین معاون خدمات شهری شهرداری تبریز، اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵، معاونین خدمات شهری و مسئولین تشخیص مزاحمت و همچنین کارشناسان خدمات شهری مناطق ۱۰ گانه شهرداری تبریز برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان ضمن خیر مقدم گویی، توضیحاتی در خصوص برگزاری این کارگاه برای حاضرین داد و گفت: امیدواریم با تصویب فرایند تشکیل دبیرخانه متمرکز بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها توسط شورای شهر تبریز و ابلاغ آن به مناطق، در آینده شاهد اقدامات موثر در امر ساماندهی مشاغل مزاحم شهری باشیم.
محمدی در این جلسه پیرامون نحوه ی عملکرد و اجرایی کردن دبیرخانه متمرکز ضمن ارزیابی مثبت موارد مطروحه در این کارگاه در جهت آشنایی اعضای کمسیون های بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورا درخواست پیگیری و تصویب آن را داشتند .
وی در ادامه با توجه به اهمیت موضوع در خواست تشکیل مجدد این کارگاه با همکاری و حمایت شورای شهر تبریز برای اعضای کمیسیون را داشت.
همچنین در این کارگاه توضیحات مفصل و کاملی در خصوص قوانین و فرایند بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری ها توسط دبیر کمیسیون های بند ۲۰ شهرداری کلانشهر تهران خانم میرزائی انجام گرفت و در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است کمیسیون بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، کمیسیونی است در راستای جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به هر طریق موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. بر طبق این ماده قانونی شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاهها و گاراژ های عمومی و تعمیر گاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت، آلودگی به هر ننحوی از انحاء و سر و صدا می کنند، جلوگیری نماید.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵