کاشت ۲۵۰ اصله نهال کاج در پارک شمیم پایداری توسط زوج جوان تبریزی
کاشت ۲۵۰ اصله نهال کاج در پارک شمیم پایداری توسط زوج جوان تبریزی

مهر تبریز-شهردار منطقه دو تبریز از اقدام ارزشمند زوج تبریزی، برای کاشت نهال در انبوه کاری ارتفاعات پارک شمیم پایداری تقدیر کرد.

مهر تبریز-شهردار منطقه دو تبریز از اقدام ارزشمند زوج تبریزی، برای کاشت نهال در انبوه کاری ارتفاعات پارک شمیم پایداری تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ باقر خوشنواز ضمن حضور در مراسم کاشت نهال که در انبوه کاری ارتفاعات پارک شمیم پایداری توسط زوج جوان تبریزی به انجام رسید، از اقدام ارزشمند این زوج و الگوسازی آنان برای تشویق شهروندان در این امر خیر، از آنان قدردانی کرد.

خوشنواز، ترغیب شهروندان به نگهداری صحیح از فضاهای سبز شهری، تشویق آنان برای افزایش سرانه این فضاها بعنوان فیلترهای تنفسی شهر و همکاری در کاشت نهال را از مهمترین بازتاب عملکرد این زوج دانست.

شایان ذکر است؛ این زوج جوان( اناری و سیدصابونچی) سال گذشته نیز به مناسبت اولین سالگرد ازدواج خود، ۲۰۰ اصله نهال کاج در پارک شمیم پایداری کاشته بودند.