کسب رتبه اول کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی
کسب رتبه اول کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

مهرتبریز- شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با کسب امتیاز کامل توانست، رتبه اول کشوری را به دست آورد. به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی توانست با کسب حداکثر امتیاز از معیارهای مورد نظر در در دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی، رتبه اول […]

مهرتبریز-
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با کسب امتیاز کامل توانست، رتبه اول کشوری را به دست آورد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی توانست با کسب حداکثر امتیاز از معیارهای مورد نظر در در دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی، رتبه اول کشور را کسب کرده و جایگاه اول کشوری را به دست آورد.

گفتنی است تشکیل منظم جلسات، طرح دستورجلسات مرتبط با موضوعات اقتصادی، برگزاری کارگروه های تخصصی، تهیه و تنظیم گزارشات کارشناسی، اتخاذ مصوبات استانی و پیگیری اجرای آن، دستاوردهای استانی و طرح موضوعاتی با ابعاد ملی و فراگیر از جمله معیارهای مورد نظر برای امتیازدهی به فعالیت دبیرخانه های شوراهای استانی بوده است.