کسب رتبه دوم کشور مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در میان مدیریتهای امور اراضی
کسب رتبه دوم کشور مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در میان مدیریتهای امور اراضی

براساس ارزیابی های انجام شده از سوی ستاد ارزیابی عملکرد سازمان امور اراضی کشور، مدیریت امور اراضی استان آذربایجان‌ شرقی رتبه دوم کشوری در زمینه شاخص تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی و رتبه چهارم را در مجموع شاخص های سه گانه حفاظت اراضی کشاورزی، توسعه اراضی و تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی در سطح کشور […]

براساس ارزیابی های انجام شده از سوی ستاد ارزیابی عملکرد سازمان امور اراضی کشور، مدیریت امور اراضی استان آذربایجان‌ شرقی رتبه دوم کشوری در زمینه شاخص تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی و رتبه چهارم را در مجموع شاخص های سه گانه حفاظت اراضی کشاورزی، توسعه اراضی و تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی در سطح کشور کسب کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در دومین روز از گردهمایی سالانه مدیران امور اراضی کشور که در وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، نتایج ارزیابی عملکرد مدیریتهای امور اراضی اعلام و با حضور رییس و معاونان سازمان، از مدیران استانهای برتر در شاخص های سه گانه حفاظت اراضی کشاورزی، توسعه اراضی و تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی تجلیل و قدردانی شد.

در این جلسه با اهدای لوحی از سوی مهندس اورنگی رئیس سازمان اراضی کشور  به مهندس داداش نصیری مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از وی تجلیل شد.

در این گردهمایی وزیر جهاد کشاورزی به اهمیت وظایف خطیر سازمان و مدیریت‌های امور اراضی اشاره کرد و بر اجرای کامل ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و صدور سند اراضی کشاورزی با در نظر گرفتن منافع مردم ظرف چهارسال آینده و تجمیع اسناد مالکیت خرده مالکین با در نظر گرفتن سیاست‌های قانونی تشویقی تاکید کرد.

دکتر سیدجواد ساداتی نژاد در ادامه با بیان اینکه سنددار شدن اراضی کشاورزی، محوری ترین برنامه وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است، از در نظر گرفتن ردیف بودجه هزینه ای خاص سازمان امور اراضی در بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد.