کسب رتبه سوم معاونت سیمای مرکز آذربایجان شرقی در بین مراکز صدا و سیمای استانها
کسب رتبه سوم معاونت سیمای مرکز آذربایجان شرقی در بین مراکز صدا و سیمای استانها

مهرتبریز:معاونت سیمای مرکز آذربایجان شرقی در بین مراکز صدا و سیمای استانها رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

به گزارش مهر تبریز،در تازه ترین جمع بندی فعالیت های مراکز استان ها، معاونت سیمای مرکز آذربایجان شرقی توانست با  کسب نمره ۷۴/۵۲ رتبه سه را در بین مراکز به دست آورد.

این رتبه بر اساس فعالیت و شاخص های هشت گانه مرکز سیمای استانها اعم از توجه به مناسبت ها، کیفیت و کمیت ، توجه به دستورالعمل های ستاد ، ابداع و نوآوری و اقدامات ویژه، تعامل با ستاد مرکزی ، نسبت به میزان مخاطب و افزایش برنامه هایی در سطح جیم و دال به دست آمده است .