کشف محل قماربازی با بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گردش مالی در خواجه
کشف محل قماربازی با بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گردش مالی در خواجه

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛سلمان لطفی اظهار داشت: در پی گزارش مردمی به مراجع انتظامی مبنی بر دایر کردن بساط قمار در منزل شخصی یکی از اهالی روستای سرای از توابع بخش خواجه، با هماهنگی رئیس حوزه قضایی ماموران انتظامی به منزل مذکور وارد شدند. وی افزود: طی این موضوع بیست نفر از شهرها […]

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛سلمان لطفی اظهار داشت: در پی گزارش مردمی به مراجع انتظامی مبنی بر دایر کردن بساط قمار در منزل شخصی یکی از اهالی روستای سرای از توابع بخش خواجه، با هماهنگی رئیس حوزه قضایی ماموران انتظامی به منزل مذکور وارد شدند.

وی افزود: طی این موضوع بیست نفر از شهرها و روستای همجواری که در محل در حال بازی بودند دستگیر و پس از ثبت پرونده در شعبه، کلیه متهمین با صدور قرار به زندان تبریز اعزام شدند.

رئیس حوزه قضایی بخش خواجه ادامه داد: از محل مذکور تعداد دو دستگاه رول پوز بانکی با گردش مالی بیش از دویست میلیون تومان حاصل از قماربازی (پاسور) و نزدیک به بیست میلیون تومان وجه نقد کشف و ضبط گردید.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از محل قماربازی یک لیتر مشروبات الکلی و ۵/۳۴ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.