کشف ۱۹ هرار قوطی رب و ۵۰۰ دبه ۷ کیلویی و ۵ کیلویی رب گوجه فرنگی احتکار شده در سه راهی گوگان
کشف ۱۹ هرار قوطی رب و ۵۰۰ دبه ۷ کیلویی و ۵ کیلویی رب گوجه فرنگی احتکار شده در سه راهی گوگان

مهر تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از کشف ۱۹ هرار قوطی رب و ۵۰۰ دبه ۷ کیلویی و ۵ کیلویی رب گوجه فرنگی احتکار شده به وزن ۲۰ تن و ارزش ریالی ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی آذرشهر در سه راهی گوگان در کارگاه بسته بندی خبر داد.

مهر تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از کشف ۱۹ هرار قوطی رب و ۵۰۰ دبه ۷ کیلویی و ۵ کیلویی رب گوجه فرنگی احتکار شده به وزن ۲۰ تن و ارزش ریالی ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی آذرشهر در سه راهی گوگان در کارگاه بسته بندی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما سرهنگ رستمی افزود این محموله کشف شده در دو کارگاه بسته بندی خشکبار کشف و ضبط و برای ادامه رسیدگی و توزیع در فروشگاههای معتبر برای استفاده مردم تحویل مقامات قضایی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه کالای احتکار شده را به شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.