گام عملیاتی ارس برای تقویت ارتباطات تجاری در مرز ایران و اتحادیه اوراسیا
گام عملیاتی ارس برای تقویت ارتباطات تجاری در مرز ایران و اتحادیه اوراسیا
مهر تبریز-دکتر مجید کیانی در اولین روز نمایشگاه اوراسیا در تهران و دربازدید هیات اقتصادی ارمنستان از غرفه سازمان منطقه آزاد ارس، اظهار داشت: زون نوردوز منطقه آزاد ارس تنها مرز زمینی مشترک ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیاست و این موضوع باعث شده ما در این محدوده زیرساخت‌های لجستیکی و ترانزیت را توسعه دهیم.‌

مهر تبریز-دکتر مجید کیانی در اولین روز نمایشگاه اوراسیا در تهران و دربازدید هیات اقتصادی ارمنستان از غرفه سازمان منطقه آزاد ارس، اظهار داشت: زون نوردوز منطقه آزاد ارس تنها مرز زمینی مشترک ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیاست و این موضوع باعث شده ما در این محدوده زیرساخت‌های لجستیکی و ترانزیت را توسعه دهیم.‌
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ وی افزود: در همین راستا با سرمایه‌گذاری ارس، ۸ هکتار به محدوده تخلیه، دپو و بارگیری کالا اصافه شده و با راه‌اندازی پارکینگ پشتیبان در شهر سیه‌رود، ما دیگر شاهد ترافیک کامیون‌های باری در منطقه فعال مرزی نیستیم.‌

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان خاطرنشان ساخت: همچنین الکترونیکی کردن بخشی از فرآیندهای اداری در کنار راه‌اندازی ایکس‌ری کامیونی در پایانه مرزی نوردوز ضمن تسهیل مراودات ترانزیتی باعث افزایش تجارت با کشور ارمنستان می‌گردد.‌
وی تصریح کرد: در حوزه ریلی احیای مسیر ریلی جلفا_نخجوان_ایروان _تفلیس نه تنها موجب کاهش زمان و هزینه حمل بار در کریدور شمال_جنوب می‌شود بلکه در راستای تامین‌منافع ملی و اقتصادی تمامی کشورهای همسایه است و ما در منطقه آزاد ارس مشتقاق هستیم با تقویت و توسعه جریان همکاری‌های منطقه‌ای، شاهد بازگشایی مسیر ریلی جلفا_نخجوان_ایروان در آینده نزدیک باشیم.‌

معاون وزیر اقتصاد ارمنستان هم درپاسخ به صحبت‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: کشور ارمنستان خواهان بازگشایی تمامی مسیرهای ارتباطی منطقه و ساخت راه‌های جدید است و ما هم امیدواریم شاهد همکاری حداکثری کشورهای منطقه در تمامی حوزه های اقتصادی بخصوص در زمینه ارتباطات و مسیرهای ترانزیتی باشیم.