گر در بخش کشاورزی محیط زیست را شریک کشاورز بدانیم توسعه پایدار اتفاق خواهد افتاد
گر در بخش کشاورزی محیط زیست را شریک کشاورز بدانیم توسعه پایدار اتفاق خواهد افتاد

مهرتبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: اگرچه پیشبرد توسعه با وارد آوردن صدماتی به محیط زیست همراه است اما باید تلاش نماییم کمترین ضربه به محیط زیست وارد آید و اگر بتوانیم در بخش کشاورزی محیط زیست را شریک کشاورز بدانیم توسعه پایدار اتفاق خواهد افتاد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس […]

مهرتبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: اگرچه پیشبرد توسعه با وارد آوردن صدماتی به محیط زیست همراه است اما باید تلاش نماییم کمترین ضربه به محیط زیست وارد آید و اگر بتوانیم در بخش کشاورزی محیط زیست را شریک کشاورز بدانیم توسعه پایدار اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در نشست معارفه دست اندرکاران پروژه پایدارسازی و ترویج دستاوردهای فازهای هفتگانه پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار گفت: توسعه کشاورزی باید با الزامات مناسب صورت گیرد اگر این الزامات دقیق در نظر گرفته شود و اصول علمی در آن پیاده گردد، نگرانیهای زیست محیطی نیز رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه زمانی دریاچه ارومیه به اندازه ای پر آب بوده که طغیان آن جاده را در بر می گرفته است، گفت: خشک شدن دریاچه نشان می دهد که بار اضافی بر آن تحمیل شده و در برداشتها اصول علمی رعایت نشده است و یا اینکه به دخالت دادن جوامع محلی در تعیین سرنوشت یا تولیداتشان بی توجهی شده است شکی در این امر نیست که کارشناسان به برخی آموزه های علمی مجهزند اما در نظر گرفتن تجارب کشاورزان نیز امری ضروری است تلفیق این تجارب با یافته های علوم کشاورزی می تواند به نتایج مطلوبی منجر گردد زیرا در نهایت این کشاورز است که به اجرایی نمودن اصول علمی خواهد پرداخت.
مهندس فتحی با اشاره به اینکه سازمان جهادکشاورزی به همراه سازمان حفاظت از محیط زیست از سال ۱۳۹۳ در حوضه دریاچه ارومیه در ۸ شهرستان اقدام به فعالیت های ترویجی نموده اند، گفت: این اقدامات ترویجی نباید منحصر به زمانی گردد که مشکل زیست محیطی بزرگی همانند خشک شدن دریاچه ارومیه پیش آمده باشد بلکه باید به حوزه های دیگر نیز تعمیم یابد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: مسلماً کشاورزی آب بر این حوزه از دسترس خارج شده است و طبیعتاً باید کشاورزی کم آب بر دیگری تعریف و جایگزین شود این الزاماً باید در حوزه های دیگر نیز قبل از دچار شدن به این وضعیت حاد پیاده گردد.
وی بازخورد اقدامات انجام شده را مثبت و مبتنی بر اصول علمی و تجربی کشاورزان ارزیابی کرد و گفت: اصل مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که در وهله اول باید نسبت به اصول علمی مدنظر یقین حاصل گردد که در غیر این صورت این اصول مورد پذیرش کشاورزان قرار نخواهد گرفت برای مثال اگر این یقیین حاصل شود که در جاهایی کرت بندی لازمه بهینه سازی مصرف آب در تولید کشاورزی است، اجرائی شدن آن و انتقال این علم به مزرعه باید با ایمان و اطمینان راسخ صورت گیرد در غیراین صورت کشاورز مجاب به ادامه کاربرد این شیوه در سالهای آتی نخواهد شد.
مهندس فتحی با اشاره به اینکه استفاده بهینه از منابع آب در کشاورزی لاجرم باید اتفاق بیافتد و محصولی مورد استفاده قرار گیرد که با میزان آب کمتر بهره وری بیشتری داشته باشد، اظهار داشت: به زراعی (همانند کرت بندی و کشت نشائی یا حذف محصولات پر آب بر و …) و به نژادی( اصلاح و معرفی ارقامی با بالاترین راندمان) روشهایی هستند که در این راستا می توان دنبال نمود که این روشها هم در حوضه دریاچه ارومیه و هم دیگر حوضه ها به شکل گسترده ای در حال انجام است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید بر لزوم هماهنگی تمام مسئولین و دستگاههای مرتبط در جهت حذف محصولات پرآب بر که در اقتصاد کشور نیز جایگاه خاصی ندارد، گفت: اجرای خرید تضمینی محصول پر آب بری مانند پیاز که خارج از الگوی کشت می باشد مانع جایگزین شدن این محصول با محصولات دیگر خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت شرکتهای خدمات کشاورزی غیردولتی در این حوزه و بازخورد مثبت این فعالیتها گفت: ضروری است فعالیت این شرکتها در سایر حوزه ها نیز عملیاتی گردد همینطور تعریف فعالیتهای جایگزین برای معیشت کشاورزان در کارگروه های مربوطه ضروری می باشد.
مهندس فتحی افزود: اگرچه پیشبرد توسعه با وارد آوردن صدماتی به محیط زیست همراه است اما باید تلاش نماییم کمترین ضربه به محیط زیست وارد آید و اگر بتوانیم در بخش کشاورزی محیط زیست را شریک کشاورز بدانیم توسعه پایدار اتفاق خواهد افتاد.