۱۱ استاد دانشگاه تبریز در جمع پژوهشگران پراستناد
۱۱ استاد دانشگاه تبریز در جمع پژوهشگران پراستناد
مهرتبریز-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز از قرار گرفتن ۱۱ استاد دانشگاه تبریز در جمع پژوهشگران پراستناد حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی و هنر و معماری خبر داد.

به گزارش خبرنگار آریا درتبریز، دکتر جلال شیری، در این ارتباط گفت: بر اساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، ۴۲۴ نفر پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد برتر حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری قرار گرفته است که از این تعداد ۱۱ نفر از این دانشگاه هستند.
به گفته وی بر اساس فراوانی استنادات اساتید (دکتر حسین اصغرپور قورچی در حوزه علوم اقتصادی با ۴۳۲ استناد، دکتر منصور بیرامی در حوزه روان شناسی با ۳۹۶ استناد، دکتر تورج هاشمی نصرت آباد در حوزه روان شناسی با ۳۸۰ استناد، دکتر محمد عباس زاده در حوزه جامعه شناسی و علوم سیاسی با ۳۰۴ استناد، دکتر صمد عدلی پور( دانش آموخته دانشگاه تبریز) در حوزه علوم اجتماعی با ۲۷۴ استناد، دکتر فیروز فلاحی در حوزه علوم اقتصادی با ۲۶۸ استناد، دکتر محمدرضا پورمحمدی در حوزه علوم اجتماعی با ۱۴۰ استناد، دکتر محمد ولایی (دانش آموخته دانشگاه تبریز) در حوزه علوم اجتماعی با ۱۳۷ استناد، دکتر محمدباقر علیزاده اقدم در حوزه جامعه شناسی و علوم سیاسی با ۱۳۳ استناد، دکتراسکندر فتحی آذر در حوزه علوم تربیتی با ۱۳۲ استناد و دکتر جلیل باباپور خیرالدین در سایر حوزه ها ۶۵ استناد) در فهرست پراستنادها قرار گرفتند.
بر پایه همین گزارش؛ تعداد ۴۲۴ نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری توسط مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری دسته بندی شدند و معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست هم، تعداد استناد های صورت گرفته به تولیدات علمی آن ها است.