۴۹ دانش آموز تبریزی در پی مسمومیت تحت نظر پزشکی قرار گرفتند
۴۹ دانش آموز تبریزی در پی مسمومیت تحت نظر پزشکی قرار گرفتند

مهرتبریز-رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به گزارش مسمویت تعدادی از دانش آموزان تبریزی گفت: با توجه به گزارش های رسیده به اورژانس مبنی بر ادعای وجود مسمومیت دانش آموزان، بلافاصله همکاران فوریت های پزشکی در مدارس حضور یافتند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز،دکتر بهمن نقی پور در گفت و گو با خبرنگاران […]

مهرتبریز-رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به گزارش مسمویت تعدادی از دانش آموزان تبریزی گفت: با توجه به گزارش های رسیده به اورژانس مبنی بر ادعای وجود مسمومیت دانش آموزان، بلافاصله همکاران فوریت های پزشکی در مدارس حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،دکتر بهمن نقی پور در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به مداخلات صورت گرفته توسط اورژانس خوشبختانه اقدامات سرپایی انجام شده و تعداد ۴۹ دانش آموزان برای اطمینان خاطر خانواده ها و بررسی های بیشتر به مراکز درمانی اعزام شدند و تحت مراقبت قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه این حادثه در سه مدرسه سطح شهر تبریز اتفاق افتاده است گفت: اقدامات اولیه توسط اورژانس انجام شده است و خوشبختانه وضعیت پایدار و تحت کنترل کادر درمان قرار دارد .
وی خواستار حفظ آرامش خانواده های دانش آموزان شد و افزود: وضعیت دانش آموزان مطلوب بوده و جای نگرانی نیست و شهروندان محترم و رسانه ها برای دریافت خبرهای تکمیلی می توانند از طریق روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.