۸۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های مسیرگشایی و توسعه حمل و نقل ریلی
۸۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های مسیرگشایی و توسعه حمل و نقل ریلی
مهرتبریز-شهردار تبریز از پیش بینی ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های مسیرگشایی و توسعه حمل و نقل ریلی در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ یعقوب هوشیار بهبود شاخص های کیفی زیرساخت های ترافیکی تبریز را از مهمترین مطالبات شهروندان برای برنامه و بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: در این راستا ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های مسیرگشایی و توسعه حمل و نقل ریلی در نظر گرفته ایم.

وی افزود: ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های مسیرگشایی و ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه حمل و نقل ریلی لحاظ شده است.

به گفته هوشیار رقم اعتباری پیش بینی شده برای اجرای پروژه های مسیرگشایی در سال آینده به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می رسد و بهره برداری از پروژه مسیرگشایی خیابان ۴۵ متری انقلاب یکی از مهمترین برنامه های شهرداری تبریز در حوزه مسیرگشایی است.

پیش بینی ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه حمل و نقل ریلی، یکی دیگر از شاخص های بودجه ای سال ۱۴۰۳ در ردیف عمرانی است که شهردار تبریز از آن یاد کرد.

هوشیار همچنین در ادامه از آغاز عملیات عمرانی روسازی خط دو مترو تبریز از فروردین ماه سال آینده خبر داد و گفت: مطابق با قولی که به شهروندان تبریز داده ایم زمان بندی دومین خط قطار شهری بر اساس روز شمار تعیین شده اجرا می شود.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری نیز برنامه های راهبردی خود را بر اساس توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی تدوین کرده است افزود: کاهش زمان و هزینه سفرهای درون شهری با اجرای خط دو مترو تبریز محقق می شود.

شهردار تبریز با تاکید بر ضرورت توسعه بیش از پیش زیرساخت های ترافیکی شهری در سال آینده افزود: مطابق با برنامه و بودجه سال آینده بیش از ۵۰ درصد اعتبارات شهرداری تبریز به سمت حمل و نقل عمومی سوق داده شده است.

وی با اشاره به برنامه های شهرداری تبریز در حوزه بهسازی معابر شهری تبریز گفت: مطابق با برنامه و بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۳، آسفالت نزدیک به ۴ هزار محله و خیابان در تبریز بهسازی خواهد شد.

هوشیار همچنین با تاکید بر ضرورت ساماندهی و کف سازی معابر، افزود: برای تحقق سیاست های انسان محور۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

گفتنی است در سال جاری با صرف اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان، برای ۲۲۰۰ محله تبریز۳۵۰ هزار تن آسفالت توسط شهرداری تبریز توزیع شده است.