کاهش تصادفات رانندگی با بکارگیری افراد متخصص
کاهش تصادفات رانندگی با بکارگیری افراد متخصص

مهر تبریز-معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز بکارگیری افراد متخصص را موجب کاهش میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی دانست و گفت: ادغام نشدن سازمان تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز اتفاقات خوبی را برای مقوله ترافیک تبریز رقم خواهد زد.

مهر تبریز-معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز بکارگیری افراد متخصص را موجب کاهش میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی دانست و گفت: ادغام نشدن سازمان تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز اتفاقات خوبی را برای مقوله ترافیک تبریز رقم خواهد زد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهدی یوسفی معاون حمل و نقل شهرداری در نشست با کارکنان سازمان ترافیک، با مهم ارزیابی کردن انسجام در یک مجموعه اظهار کرد: ما تلاش کردیم تا یک واحد تخصصی به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک ادغام نشود و به شکل مستقل بتواند عمل نماید و خوشحالیم در این امر موفق شدیم. این امر نوید بخش روزهای خوبی برای مجموعه حمل و نقل و مقوله ترافیک شهر تبریز خواهد بود.
وی افزود: خوشبختانه تغییر و تحولات اخیر درون سازمانی بوده و افراد متخصص و متعهد در امر ترافیک خواهند توانست با یک برنامه ریزی جدید، تعداد کشته ها بر اثر تصادفات رانندگی را کاهش دهند که امیدوارم مدیرعامل جدید سازمان حمل و نقل و ترافیک، این برنامه را تکمیل و ادامه دهند .

در این نشست همچنین اصغر آدی بیگ سرپرست سازمان ترافیک گفت: ما با تلاش مضاعف و بهره مندی از پتانسیل موجود می توانیم گام های موثری در پیشبرد اهداف سازمان برداریم.
وی ادامه داد: ساماندهی وضعیت رسیدگی به شکایات مردمی مربوط به مرکز کنترل ترافیک، نظم حضور کارکنان در مجموعه و همکاری و هماهنگی دیگر بخش ها باید به دقت مورد نظر باشد تا بتوانیم بهره بیشتری ازامکانات موجود داشته باشیم .

گفتنی است؛ این جلسه با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار، سرپرست سازمان ترافیک، معاونان، مدیران، کارشناسان و کارکنان مجموعه معاونت حمل و نقل، سازمان ترافیک، معاینه فنی و کارگاه امانی در محل سالن حرکت برگزار شد.