گزارش تصویری تجلیل ازپیشکسوتان هیات انجمن های ورزشهای رزمی آذربایجان شرقی - مهر تبریز گزارش تصویری تجلیل ازپیشکسوتان هیات انجمن های ورزشهای رزمی آذربایجان شرقی - مهر تبریز