گزارش تصویری روایتگری از بمباران ۲۷ دی دانشگاه تبریز ورونمایی از کتاب من جان تو، تو جان من سروده‌های شهدایی رقیه غلامی - مهر تبریز گزارش تصویری روایتگری از بمباران ۲۷ دی دانشگاه تبریز ورونمایی از کتاب من جان تو، تو جان من سروده‌های شهدایی رقیه غلامی - مهر تبریز