نشست خبری مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان‌شرقی - مهر تبریز نشست خبری مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان‌شرقی - مهر تبریز