گزارش تصویری نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه - مهر تبریز گزارش تصویری نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه - مهر تبریز