گزارش تصویری نشست خبری راهیان پیشرفت قرارگاه خاتم الانبیاء رییس دانشگاه تبریز - مهر تبریز گزارش تصویری نشست خبری راهیان پیشرفت قرارگاه خاتم الانبیاء رییس دانشگاه تبریز - مهر تبریز