گزارش تصویری نشست فرمانده سپاه عاشورا با اصحاب رسانه نقش رسانه‌ها در جهاد تبیین و مشارکت حداکثری - مهر تبریز گزارش تصویری نشست فرمانده سپاه عاشورا با اصحاب رسانه نقش رسانه‌ها در جهاد تبیین و مشارکت حداکثری - مهر تبریز