گزارش تصویری نشست مدیرکل پست آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه - مهر تبریز گزارش تصویری نشست مدیرکل پست آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه - مهر تبریز