بیوگرافی علی مبارکی؛ لژیونر فوتبال ایران و بازیکن اسپورتینگ لیسبون B - پایگاه خبری و اطلاع رسانی مهر تبریز بیوگرافی علی مبارکی؛ لژیونر فوتبال ایران و بازیکن اسپورتینگ لیسبون B - پایگاه خبری و اطلاع رسانی مهر تبریز بیوگرافی علی مبارکی؛ لژیونر فوتبال ایران و بازیکن اسپورتینگ لیسبون B - پایگاه خبری و اطلاع رسانی مهر تبریز