به گزارش مهر تبریز، علی جهانگیری در بازدید از کانون برق و الکترونیک و لوازم خانگی اظهارکرد: تمرکز فعالیت های مرتبط با برق و الکترونیک در یک مجموعه خاص می تواند به افزایش راندمان کاری کمک کند.

وی گفت: ما به علت پتانسیل های خاص به این کانون نگاه ویژه ای  داریم و امیدواریم با همکاری بین اساتید این رشته و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی این عرصه  بتوانیم در مدت کم ، خروجی قابل توجهی در این بخش داشته باشیم.

نماینده تام الاختیار استاندارآذربایجان شرقی در حوزه علم وفناوری، ایجاد زیرساخت های مورد نیاز این کانون را ضروری دانست و گفت: فعالیت های شرکت های دانش بنیان نیازمند تامین زیرساخت های مورد نیاز است و ما با تمام توان برای ایجاد این زیرساخت ها در کنار این شرکت ها هستیم.

وی ریسک پذیر بودن فعالیت های دانش بنیان را یادآور شد و افزود: شرکت های دانش بنیان با فعالیت های ریسک پذیری روبرو هستند که این موضوع حمایت از این شرکت ها را ضروری می کند و ما در تلاش هستیم تا با رفع مشکلات این  شرکت ها باری از دوش آنها برداریم.

print