مهرتبریز-بسمه تعالی/با عنایت به اینکه صنف بزرگ جایگاهداران عرضه سوخت به عنوان مهمترین صنف استراتژیک و حساس، امر ارائه خدمت در زمینه توزیع فرآورده های نفتی و CNG به بخشهای مختلف حمل و نقل، خدمات، کشاورزی و صنعت را به عهده داشته و با تمام توان و تلاش شبانه روزی و بدون تعطیلی به منظور عدم ایجاد هرگونه وقفه و رکود در فعالیت سایر بخشها لحظه‌ای ازپای ننشسته و در یک کلام در راستای خدمت همه جانبه به مردم عزیز تمامی مشکلات را به جان خریده اند و تحت دشوارترین شرایط اقتصادی و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و بلایای طبیعی کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند .
متاسفانه در حالیکه در اجرای مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر تعیین حق الزحمه خدمات سال ۱۴۰۰ مجاری عرضه متناسب با تورم سرسام آور موجود و افزایش سنگین هزینه ها، کارگروه متشکل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه با توجه به ارائه مستندات متقن و مستدل و دفترچه های محاسباتی هزینه و منضمات توسط نمایندگان صنف، در طول چند ماه اخیر مشغول بررسی و در صدد تعیین رقمی معقول و منطقی بودند و جلسات متعددی با حضور نمایندگان جایگاهداران در این خصوص تشکیل و مراحل نهایی خود را طی می نمود.
در کمال ناباوری مصوبه غیر منتظره هیئت محترم دولت تحت شماره  مورخه ۱۱ ۶۴۰۰ مبنی بر اعلام هزینه خدمات مجاری عرضه در سال جاری که هیچ گونه تناسبی با هزینه‌های سنگین اداره جایگاه‌ها ندارد و فاقد هرگونه مبنای محاسباتی و کارشناسی می باشد و بدون تردید در آینده نزدیک تعطیلی ناخواسته بیش از ۶۰ درصد مجاری عرضه را در پی خواهد داشت و تبعات سنگین و جبران ناپذیر آن، مخاطرات شدیدی را برای کشور به وجود می‌آورد منتشر گردید.

به همین منظور نشست مشترک کانون سراسری انجمن‌های صنفی جایگاه داران کشور و کانون انجمنهای مجتمع های خدماتی و رفاهی کشور در مورخه ۱۸ ۳۴۰۰ در محل دفتر کانون سراسری جایگاه داران برگزار گردید و با توجه به خواست انجمن های استانی و آحاد جایگاه داران کشور، تشکلهای صنفی مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه مذکور اعلام داشته و خواستار اصلاح آن بوده و به صراحت و شفافیت تمام اعلام می دارند در صورت عدم رسیدگی، با توجه به فضای ملتهب و معترضانه جامعه خدوم جایگاهداران، مسئولیت عواقب و تبعات ناشی از نارضایتی و اعتراضات در وضعیت حساس کنونی از تشکل‌های صنفی سلب و ساقط میگردد و به عهده مسئولین محترم زیربط خواهد بود که بدون توجه به مستندات و آمار و اطلاعات و خواسته‌های به حق و قانونی جایگاهداران نسبت به اتخاذ تصمیمات شتابزده و یکجانبه اقدام می نمایند.

کانون سراسری انجمن‌های صنفی جایگاه داران سوخت کشور

کانون انجمنهای مجتمع های خدماتی و رفاهی کشور

print