رئیس پلیس امنیت عمومی استان آذربایجان شرقی از اجرای طرح نظارت بر صنوف پوشاک و پلمب ۷واحد صنفی متخلف در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ “محمدحسن پاشا” در تشریح این خبر گفت: گشت های کنترلی و نظارتی تلفیقی اداره نظارت براماکن عمومی و نمایندگان اتاق اصناف و بازرسان اتحادیه های مربوطه بصورت محسوس و نامحسوس تعداد ۳۸۵ واحد صنفی را بازرسی کردند.
وی در ادامه افزود:در این طرح  به تعداد ۵۱۶ نفر از مدیران واحدهای صنفی در خصوص رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی، عدم بکارگیری فروشنده  بد حجاب و بد پوشش آموزش های لازم ارائه شد.
سرهنگ ” پاشا ” ضمن اشاره به نتایج این طرح ،خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح از تعداد  ۷۹ واحد صنفی بعلت عدم رعایت ضوابط و مقررات تعهد اخذ و به تعداد  ۵۲ واحد صنفی دیگر نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی و همچنین به  ۴۵ واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب برگه اخطاریه صادر و تعداد ۳۲ ثوب البسه و پیراهن نامتعارف منقوش به عناوین بیگانه ، پشت نویس و تصاویر  مبتذل کشف شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان در پایان تصریح کرد: در این طرح ۷ واحد صنفی برابر ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پلمب  و مدیران آنها پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

print