به گزارش مهرتبریز، مهندس ایرج شهین‌باهر، در این پیام خاطرنشان کرد: هوای پاک و محیط زیست سالم، مهم ترین موهبت الهی است که متاسفانه بر اثر پیامدهای مخرب زندگی مدرن، تا حدود زیادی آسیب دیده است؛ همین امر، موجب شده مدیریت‌های شهری، جهت‌گیری خود را به سمت تطبیق شاخص‌های توسعه با باورهای زیست‌محیطی سوق دهد.

شهردار تبریز در ادامه، به زمینه های تحقق هوای پاک در مجموعه مدیریت شهری اشاره کرده و آورده است: ارتقای کمی و کیفی شبکه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت منسجم پسماندها، به عنوان دو محور اصلی در حوزه ماموریت شهرداری‌ها شناخته می‌شود؛ دو محوری که البته بدون نقش مشارکتی عموم شهروندان، فاقد تاثیرگذاری عملی خواهدبود.

وی متذکر شده است: شهرداری تبریز، دوره جدید مدیریت شهری را با اولویت‌دهی به توسعه فضای سبز آغاز کرده و مصمم است با تکمیل پروژه‌های جنگل‌کاری عینالی، ائل‌داغی، آرپادرسی، خاوران و عباس میرزا و حفاظت از سایر کاربری‌های فضای سبز، اقدامات موثر برای احیای «باغ‌شهر تبریز» بنیان نهد.

شهین‌باهر، توسعه و تجهیز پروژه قطار شهری، نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی و همچنین حرکت‌های جدید علمی در حوزه تفکیک، بازیافت و هدایت اصولی پسماندها را از ضرورت‌های «هوای پاک» خواند.

print