مهر تبریز-مسعود برزگرجلالی، معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز و مدیرمسئول روزنامه کثیرالانتشار ساقی آذربایجان در پیامی روز خبرنگار را خدمت تمامی مجاهدان عرصه اطلاع رسانی ،صاحبان اندیشه و قلم،روزنامه نگاران و خبرنگاران، تبریک گفت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در بخشی از این پیام تبریک آمده است:
خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند. خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در صف اول رویدادها و حوادثات قرارداشته و پذیرای هرگونه خطر در راستای ادای درست و به موقع وظایف برای آگاهی بخشی جامعه هستند.
خبرنگاران با ادای وظیفه و تاثیر در رشد آگاهی مردم ، باعث تسریع حرکت آحاد مردم جامعه به سوی قله های دانش و علم و در نتیجه پیشرفت و توسعه کشور می شوند.
این روز عزیز را خدمت تمامی روزنامه نگاران، صاحبان اندیشه و قلم ، مجاهدان عرصه اطلاع رسانی کشور ، خبرگزاریها و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی تبریک عرض نموده و برایتان آرزوی سربلندی و سرافرازی در مسیر حساس و تاثیرگذار خبرنگاری دارم.
مسعود برزگرجلالی، معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز و مدیرمسئول روزنامه ساقی آذربایجان

print