مهر تبریز -مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: اعمال روشنایی به صورت محدود، جهت رفع خاموشی ها در طول روز، انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی، با اشاره به عیب یابی و رفع خاموشی های  روشنایی معابر، اعمال روشنایی، در مسیر های اصلی و اتوبان گفت:روشنایی اعمال شده در طول روز به صورت کاملا محدود، کنترل شده و در صورت طولانی بودن مسیر، اعمال روشنایی به صورت پست به پست، انجام می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز تاکید کرد: حضور و نظارت کامل تکنسین های روشنایی معابر، در طول زمان سرویس به همراه پرسنل پیمانکار، برای رفع خاموشی الزامی است.

وی با اشاره به اهمیت عدم تعمیرات در شب اذعان کرد: به علت احتمال تصادف و عدم دید کامل سیمبان ضروری است تعمیرات در طول روز انجام شود.

وی ادامه داد:برای انجام  تعمیرات در طول روز، لزوما باید چراغ ها روشن باشد تا عیب یابی کامل و صحیح انجام شود .

کاظمی گفت: یکی از وظایف مهم شرکت توزیع نیروی برق تبریز رسیدگی به وضعیت روشنایی معابر در حوزه عملیاتی شرکت می باشد .

وی افزود: مامورین شرکت توزیع به منظور بررسی وضعیت عیوب شبکه روشنایی و اطلاع از اشکالات لامپ ها و چراغ ها ناچارند در طول روز شبکه روشنایی را در برخی مناطق اعمال روشنایی نمایند تا امکان عیب یابی و شناسایی اشکالات میسر و فراهم گرد، سپس نواقص را برطرف نمایند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خاطر نشان شد: در صورتیکه مردم عزیز مشاهده نمایند چراغ ها در طول روز در برخی از مناطق روشن می باشد ممکن است به علت انجام عیب یابی و یا منشا اتصالی بوده باشد و با اطلاع رسانی به مرکز ۱۲۱ قابلیت رسیدگی و رفع و یا پاسخگویی را خواهد داشت .

print