آقای علم الهدی! کمی تقوا داشته باشید/ گرانی ارز را در دولت های گذشته هم توطئه خارجی می دانستید؟
آقای علم الهدی! کمی تقوا داشته باشید/ گرانی ارز را در دولت های گذشته هم توطئه خارجی می دانستید؟

  مهرتبریز-عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره اظهارات احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد درباره گرانی ارز، نوشت: قرآن می گوید عدالت ورزید ولو علیه خود یا بستگان باشد. بپذیرید گرانی ارز و سایر نیازهای مردم به بی‌تدبیری دولت بر می‌گردد. آقای علم الهدی! کمی تقوا داشته باشید/ گرانی ارز را در […]

 

مهرتبریز-عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره اظهارات احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد درباره گرانی ارز، نوشت: قرآن می گوید عدالت ورزید ولو علیه خود یا بستگان باشد. بپذیرید گرانی ارز و سایر نیازهای مردم به بی‌تدبیری دولت بر می‌گردد.
آقای علم الهدی! کمی تقوا داشته باشید/ گرانی ارز را در دولت های گذشته هم توطئه خارجی می دانستید؟

آقای علم الهدی! کمی تقوا داشته باشید. اگر گرانی ارز به این صورت در دولت گذشته یا دولت خاتمی اتفاق می افتاد، آنجا هم توطئه خارجی می دانستید ؟ یا بر سر دولت می‌کوفتید ؟ قرآن می گوید عدالت ورزید ولو علیه خود یا بستگان باشد. بپذیرید گرانی ارز و سایر نیازهای مردم به بی‌تدبیری دولت بر می‌گردد.

منبع: خبر آنلاین