تعرفه آگهی‌ها علاوه بر جدول ذیل به صورت توافقی نیز خواهد بود.

تعرفه آگهی‌ها

 

ردیف اندازه (پیکسل) محل صفحه اول صفحه مطالب صفحه بخش‌ها
۱ ۱۲۵*۱۲۵ سمت چپ سایت ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
۲ ۲۵۰*۲۵۰ سمت راست – پایین ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰  ۲/۰۰۰/۰۰۰
۳ ۵۰*۴۴۰ داخل هدر لوگو (تکی)  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۴ ۷۰*۳۰۰ پایین سایت ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
۵ ۵۰*۲۲۰ داخل هدر لوگو (دوتایی) ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۶ ۷۰*۵۰۰ پایین خبر اول (چرخشی)  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  –
۷ ۷۰*۲۵۰ سمت چپ هدر لوگو ۷/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰
۸ ۷۰*۲۵۰ بالای تازه‌ترین خبرها ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰
۹ ۷۰*۲۵۰ بالای عکس و فیلم ۶/۰۰۰/۰۰۰  –  –
۱۰ ۷۰*۲۵۰ بالای مطبوعات  ۵/۰۰۰/۰۰۰  –  –
۱۱ ۷۰*۲۵۰ بالای نظرات کاربران  ۴/۰۰۰/۰۰۰  –
۱۲ ۷۰*۲۵۰ پایین تازه‌ترین خبرها  ۳/۰۰۰/۰۰۰  ۴/۰۰۰/۰۰۰  ۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۳ ۷۰*۶۰۰ بالای متن خبر  ۱۲/۰۰۰/۰۰۰  –
۱۴ ۷۰*۶۰۰ پایین متن خبر ۸/۰۰۰/۰۰۰  –
۱۵ ۷۰*۱۸۰ سمت راست صفحه خبر  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰  –

 

توضیحات:
–  انتشار در یک دوره یکماهه می‌باشند.
– ارتفاع کلیه جایگاه‌ها به جز ردیف‌های ۱-۲- ۳-۵، هفتاد (۷۰) پیکسل می‌باشد و برای آگهی‌های مازاد بر این ارتفاع، هزینه مضاعف بر اساس همان بند محاسبه می‌شود.
-‌ فرمت بنرهای طراحی شده jpeg، Gif یا swf (فلش) و حتی‌الامکان حجم آنها پایین باشند.
-‌ سفارش ۳ ماهه شامل ۲۰درصد، سفارش ۴ تا ۶ ماهه شامل ۳۰درصد و سفارش بالای ۶ ماه شامل ۴۰درصد تخفیف از تعرفه می‌شود.
-‌ درهر موقعیت، آگهی تا زمانی که آگهی جدید در آن بخش درج شود در محل بالای (ردیف اول) آن موقعیت و سپس به ترتیب در زیر آگهی یا آگهی‌های جدید قرار می‌گیرد.