اتمام عملیات زیرسازی جاده جوان / اجرای 80 هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و خاکریزی
اتمام عملیات زیرسازی جاده جوان / اجرای 80 هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و خاکریزی
مهر تبریز: شهردار منطقه 3 از اجرای 80 هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری وخاکریزی جهت همسطح سازی جاده جوان خبر داد.

به گزارش مهر تبریز ، علی قاسمی با بیان این خبر افزود: با انجام عملیات خاکریزی و مخلوط ریزی و جدول گذاری طبق برنامه ریزی سازمان یافته از سوی خادمین پرتلاش حوزه عمرانی منطقه، عملیات تعریض جاده جوان با شتاب بیشتری در حال انجام است.

وی ادامه داد: در ادامه عملیات عمرانی تعریض جاده جوان جهت همسطح نمودن لاین های رفت وبرگشت این مسیر 80 هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری وخاکریزی انجام شده است.
شهردار منطقه ۳ تبریز افزود: این پروژه دارای دو لاین رفت و برگشت است که برای همسطح سازی لاین های رفت وبرگشت ، به طول 450 متر ودر ارتفاع 10 متر عملیات خاکریزی انجام شده که با اتمام عملیات خاکریزی و زیرسازی به زودی آسفالت ریزی این پروژه شروع خواهد شد.